เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
หน้าหลัก >> ข่าววิ่ง
ข่าววิ่ง
ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการโอนงบประมาณคืนจากจังหวัดกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามแผน งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายการจ...
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะปิดระบบสารสนเทศ เพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปติดตั้ง ณ ...
1

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชม