เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
pic
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
ศูนย์ข่าว วธ.
หน้าหลัก >> สัมภาษณ์ปลัด rss
สัมภาษณ์ปลัด
rss
pic
สัมภาษณ์ปลัด วธ. “ชุมชนคุณธรรม สานสัมพันธ์ กล้าแผ่นดิน สืบสานศิลป์ ๔ ภาค" (15 ม.ค. 2561)
pic
สัมภาษณ์ปลัดงานรวมใจกันถือศีลกินเจ ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี (19 ต.ค. 2560)
pic
สัมภาษณ์ปลัด วธ. ตลาดนัดวิถีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์ (20 ก.ย. 2560)
pic
สัมภาษณ์ปลัด วธ. เรื่อง กิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล (20 ก.ค. 2560)
pic
สัมภาษณ์ปลัด วธ. ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน และหมกรรมหน้ากากนานาชาติ "พีธีโบราณ วันโฮม" (25 มิ.ย. 2560)
pic
สัมภาษณ์ปลัด วธ. พิธีเปิด“โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) (20 มิ.ย. 2560)
pic
สัมภาษณ์ปลัด วธ.เรื่อง การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการระดับนานาชาติ (16 มิ.ย. 2560)
pic
งานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560 (8 มิ.ย. 2560)
pic
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน” (6 ม.ค. 2560)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม งานแถลงข่าวนิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ ๗๐ปี (26 ส.ค. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง "กริช" มรดกไทย มรดกอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ (3 ส.ค. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวข้อ "Museum without Walls" (3 ส.ค. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2559 (18 มี.ค. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในงานพิธีอัญเชิญองค์เทพออกจากศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (24 ก.พ. 2559)
pic
สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เทศกาลชิมชาวาวี-รสดีกาแฟดอยช้าง ประจำปี ๒๕๕๘ (5 ม.ค. 2559)
pic
การจัดเทศการภาพยนตร์ BAFTA ที่สหราชอาณาจักร (1 ก.ย. 2558)
1

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์