กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๒/๒๕๖๔

ปลัดวธ.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔


วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์