กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๒/๒๕๖๔

รมว.วธ.ประชุมหารือความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านวัฒนธรรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) กับ นายแชฟคต มาห์มูด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน


วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมหารือความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านวัฒนธรรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) กับ นายแชฟคต มาห์มูด (H.E. Mr. Shaftqat Mahmood) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  โดยมี นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E. Mr. Asim Iftikar Ahmad)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร นายมูหมัดลูตฟี อุเซ็ง อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์