กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๒/๒๕๖๔

รมว.วธ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (โควิด-๑๙) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์


วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์