กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๒/๒๕๖๔

ปลัดวธ.ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของกระทรวงวัฒนธรรม


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแถลงข่าวชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์