กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๒/๒๕๖๔

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วธ.


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวอิตเซล การินา เซน ชัน (Ms.Itzel Karina Chen Chan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย และได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็น การส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและศิลปะในระดับรัฐบาล ภาคเอกชนและประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ผ้าไหมไทย) การพัฒนาศักยภาพของศิลปินในสาขาต่างๆ และ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์