กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
๒๓/๑๒/๒๕๖๒-๓๑/๑๒/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

เทศกาลชิมชาดอยวาวี
o๑/๑๒/๒๕๖๓-๑๔/๑๒/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีตีคลีไฟ ที่ชัยภูมิ
๑๙/๑๑/๒๕๖๓-๑๙/๑๑/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีลอยกระทงไหว้พระธาตุห้วยอ้อ (งานยี่เป็ง)
๒๑/๑o/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้
๑๔/๑o/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปี 2564
o๒/o๔/๒๕๖๓-๓o/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน
๒๑/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่
๑๓/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

งานเทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์
o๖/o๙/๒๕๖๔

ไม่ระบุเวลา

ประเพณีกิ๋นสลากข้าวหม้อ