องค์ความรู้ >> วีดีโอ
ไปมาลาไหว้ วัฒนธรรมการทักทายไทยๆ

วันที่ 15 ต.ค. 2556
 

ไปมาลาไหว้ วัฒนธรรมการทักทายไทยๆ

ไปลามาไหว้ มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทายที่เป็น­เอกลักษณ์เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน การไหว้เป็นการแสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะ และเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 

ประชาสัมพันธ์
 

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๗ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๑๙- ๒๐, ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๗๒ - ๙๖
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม