ข่าวประกาศ


ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวฝึกอบรม 
  18/05/2562 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีตักรบาตรถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระประธาน พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  18/05/2562 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ณ บริเวณพระวิหารหลวง องค์พระปฐม
  15/05/2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้งานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี เพื่อสนองงานสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  13/05/2562 งานแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี "126 ปี อัฏฐมีบูชา" ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  08/05/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2562 ผ่านระบบ Video Conferenc
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น สินค้าทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม 
  27/11/2561 ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์
  19/11/2561 งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
  16/02/2561 เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลเผยแพร่ VDO องค์ความรู้ เอกสารคำขอใบอนุญาต 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561
แผ่นพับพนันออนไลน์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย"
สำนักงานวัมนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ ๑-๔)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561
แบบติดตามผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกียรติบัตรตามโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
แผนส่งเสริมคุณธรรม 2560-2564
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2560
โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ภายใต้แนวคิด “เก๋ไก่ใส่ได้ทุกวันกับผ้าชาติพันธุ์นครปฐม”
     
 
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วิสัยทัศน์
สื่อ
 • อีสปร์ต (E - Sports) และพลเมืองที่ดีในยุคดิจิทัล   
 • วีดิโอ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทันสื่อ
 • เช็คอินให้โลกรู้   
 • ใจเขาใจเรา   
 • Share Shade   

 •  

  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  ปฏิทินกิจกรรม
  « พฤษภาคม 2562 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด


  Thailand e-Government
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  data.go.th  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
  ๙๙/๑๘ หมู่ที่ ๖ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ โทร,โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๓๔๙
  E-mail : nakhonpathom_cultural@hotmail.com

  สายด่วนวัฒนธรรม
  Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์