ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงผลงานโดดเด่นของสังคมคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ มหาลัยชาวนา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังฆ้อง

วันที่ 20 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
        นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ น.ส.อุไรวรรณ แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ น.ส.วรรณา สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ และนางภณิดา เพชรอักษร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชน ผญบ.หมู่ที่ ๓ นายสุชาติ ทองบุญยัง อดีต ผอ.กองการศึกษา อบจ.นครศรีธรรมราช และ ดร.พัชรี สุเมโธกุล มหาวิทยาลัยราชัฏนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงผลงานโดดเด่นของสังคมคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ มหาลัยชาวนา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังฆ้อง ต.สามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปะวัฒนธรรม
        กิจกรรมย่อยที่ ๒ และร่วมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมทำขวัญข้าว งานประเพณีกางเต้นท์ เล่นว่าว เล่าเรื่องเมืองจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕..
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม