ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงผลงานโดดเด่นของสังคมคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ วัดธาราวดี

วันที่ 21 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
        นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ น.ส.อุไรวรรณ แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ น.ส.วรรณา สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ และอำภาพันธ์ พรหมรา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชน และ ดร.พัชรี สุเมโธกุล มหาวิทยาลัยราชัฏนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงผลงานโดดเด่นของสังคมคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ วัดธาราวดี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปะวัฒนธรรม
        กิจกรรมย่อยที่ ๒ และจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาหมอรักษากระดูก และภูมิปัญญาทำขนมจาก
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม