ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ 29 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น

ณ วัดบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่ หนใต้ เป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

        ในการนี้นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกิตติพงษ์  รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ พร้อมด้วยผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

        โดยวัดที่มีบัญชีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๗ วัด ประกอบด้วย
             วัดทองพูน ตำบลเขาพระบาทอำเภอเชียรใหญ่  
             วัดบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ 
             วัดจอมทอง ตำบลสิชล อำเภอสิชล 
             วัดชนาราม ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล 
             วัดโบสถ์ธาราวดี ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง 
             วัดบางฉนาก ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง
             วัดลานนาราม ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด 
         
        ทั้งนี้วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้ายและการยุบเลิกวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และสามารถกระทำสังฆกรรมได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านพระธรรมวินัย และกฎหมายทุกประการ


pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม