ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือในการค้นหาเทศกาล ประเพณีหรือมหกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 พ.ย. 2564

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔           

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอุไรวรรณ  แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางสาววรรณนา  สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ นางสาวกิตติมา  สนธิเมือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางรัชฎาพร  ดวงแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางชลิดา  รักษาสัตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์  สมทรง นักวิชาการวัฒนธรรม ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการค้นหาเทศกาล ประเพณีหรือมหกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย
          ๑. เทศกาลนครสร้างสรรค์
          ๒. มหกรรมขนบธรรม ขนมไทยในงานบุญประเพณี
          ๓. ประเพณียกขันหมากพระปฐม 
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ (หลังเดิม)

         
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม