ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมกันนี้ได้ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการในเดือนที่ผ่านมา

วันที่ 7 ก.พ. 2565

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชัน ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเดิม)

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ( CCPOT GRAND EXPOSITION) ตามโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ ลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน สร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนในชุมชน เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งส่งเสริมการสืบสาน รักษา และต่อยอดวัฒนธรรมไทยสู่ความยั่งยืนของประเทศสืบไป

ในการนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว และกล่าวถึงนโยบายและรายละเอียดการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT GRAND EXPOSITION) ณ ห้อง Gallery ๕ ชั้น ๑ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Zoom Meeting


pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม