ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดเนื่องในวันธรรมสวนะ

วันที่ 9 ก.พ. 2565


จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
   วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
   นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รัก สามัคคี ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม เพื่อสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครรีธรรมราช
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม