ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
จกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ 13 พ.ค. 2565


"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
**วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรม ชั้น ๓ อาคารศาลาเอนกประสงค์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรม วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช จัดกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
     ในการนี้นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีพระครูปริยัติวุฒิธาดา เจ้าอาวาสวัดนันธาราม (ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนา บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นำหลักธรรมคำสอนมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรอบข้าง โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
**ภาพ/ข่าว : โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม