ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ 15 พ.ค. 2565

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
**วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักปฏิบัติธรรม ชั้น ๓ อาคารศาลาเอนกประสงค์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
     กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (วันที่ ๓)
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรม วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช จัดกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนา บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นำหลักธรรมคำสอนมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรอบข้าง โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
**ภาพ/ข่าว : โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม