ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “งานบวชสร้างสุข” พื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน

วันที่ 6 มิ.ย. 2565

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติธรรมกตัญญูกตเวทิตานุสรณ์ ชั้น ๓ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
นางเรืองอุไร  บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ "งานบวชสร้างสุข” พื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพื่อร่วมบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานราชการและคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้พระสิริคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช นำไหว้พระสวดมนต์ ให้โอวาท เปิดการประชุม พระมหาบวร ปวรธมฺโม ประธานงานบวชสร้างสุขพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน กล่าวรายการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบวชสร้างสุขภาคใต้ตอนบนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางเรืองอุไร  บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดสนับสนุนการร่วมบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการจัดงานบวชสร้างสุขในรูปแบบใหม่ คือ "บวชวิถีใหม่ ยึดพระธรรมวินัย ห่างไกลอบายมุข ชุมชนอุ่นใจ เรียบง่าย ประหยัด ปลอดภัย ไกลโควิด” เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบวชอย่างแท้จริงต่อไป
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม