ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 8 มิ.ย. 2565

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ในการนี้นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยนางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงานการประชุมฯ และมีการบรรยาย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งจะเป็นเวทีที่จะทำให้ได้เห็นต้นทุนความพร้อมการขับเคลื่อนคุณธรรม ของชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด รวมถึงเกิดความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเข้มแข็งต่อไป
การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้แทนเครือข่ายทางสังคมจากอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ เข้าร่วมการประเมินเป็นชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม