ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑

วันที่ 14 มิ.ย. 2565

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ (หลังเดิม)
นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์  วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาววรรณา  สายรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติมา  สนธิเมือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายฐานันดร  บัวบาล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายสิริชัย  ศรีปลอด นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายพีรพล  สุวรรณชีพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง ต่อไป
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม