ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช : กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำมังคุดคัด

วันที่ 15 มิ.ย. 2565

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดพรหมโลก หมู่ที่ ๑ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช : กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำมังคุดคัด
ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน ในฐานะผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยการปฏิบัติ สืบทอดและถ่ายทอด กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำมังคุดคัด เป็นการสร้างความภูมิใจร่วมกันในคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และจะได้เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้สืบทอดอย่างจริงจัง รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ได้
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม