มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 30 พ.ค. 2561
หัวข้อ
Download
1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
1.1 รายการเอกสาร - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
2. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
2.1 รายการเอกสาร - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
3.1 รายการเอกสาร - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
4.1 รายการเอกสาร - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
5. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
5.1 รายการเอกสาร - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ %28คาราโอเกะ%29
6. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
6.1 รายการเอกสาร - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
7. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
7.1 รายการเอกสาร - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
8.1 รายการเอกสาร - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
9. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
9.1 รายการเอกสาร - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ %28คาราโอเกะ%29
10.1 รายการเอกสาร - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
11. การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
11.1 รายการเอกสาร - การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
12. การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
12.1 รายการเอกสาร - การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
13. การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ %28เกมการเล่น%29
13.1 รายการเอกสาร - การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
14. การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
14.1 รายการเอกสาร - การขอเพิ่มจำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการในร้านวีดิทัศน์ %28คาราโอเกะ%29
15. การขอใบแทนใบอนุญาต
15.1 รายการเอกสาร - การขอใบแทนใบอนุญาต
16. การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
16.1 รายการเอกสาร - การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
17. การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
17.1 รายการเอกสาร - การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
18. การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
18.1 รายการเอกสาร - การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
19. การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
19.1 รายการเอกสาร - การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
20. การรับจดแจ้งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ จังหวัด
20.1 รายการเอกสาร - การรับจดแจ้งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ จังหวัด
21. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล
21.1 รายการเอกสาร - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล
22. การจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
22.1 รายการเอกสาร - การจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
23. การจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
23.1 รายการเอกสาร - การจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม