หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564 (18 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๔ (4 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2565 (3 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๘๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ (25 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๘๕๓/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ (25 ต.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขั้นตอนปฏิบัติในการประสานงานเพื่อดำเนินการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ (25 ต.ค. 2564)
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ (25 ต.ค. 2564)
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฏหมาย (25 ต.ค. 2564)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (25 ต.ค. 2564)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (25 ต.ค. 2564)
“การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ” ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ผู้สนใจสามารถเปิดดูได้ที่ https://www.m-culture.go.th/funeral/more_news.php?cid=42 (20 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3782/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564 (19 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย (18 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (7 ต.ค. 2564)
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการเร่งตรวจเชิงรุกในตลาด โรงงาน และสถานที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้มข้นทุกพื้นที่อำเภอ (7 ต.ค. 2564)
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช คุมเข้มพื้นการระบาดในขตเมืองที่บคลัสเตอร์ป่วยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป#ดูแลตัวเองครอบจักรวาล#ห่วงทุกคน (1 ต.ค. 2564)
คู่มือถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานพิธี (30 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๓๙๒/๑๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เกี่ยวกับมาตรการบุญสารทเดือนสิบ และมาตรการร้านสะดวกซื้อ (27 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อวีดิทัศน์ที่ได้รับอนุญาตให้นำออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (27 ก.ย. 2564)
แจ้งกำหนดการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (21 ก.ย. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม