หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 (3 พ.ย. 2564)
รายงานผลการดําเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (3 พ.ย. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2564 (14 ต.ค. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (3 ก.ย. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (6 ส.ค. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (2 ก.ค. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (3 มิ.ย. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564 (3 พ.ค. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2564 (5 เม.ย. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (2 มี.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "คำขวัญประจำเมือง" ประจำปี 2564 (23 ก.พ. 2564)
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 444/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (4 ก.พ. 2564)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2564 (3 ก.พ. 2564)
การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 ก.พ. 2564)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุน ความรู้รักสามัคคี ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม : ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ฉันจะเป็น : เด็กวิถีใหม่ รวมใจสร้างชาติ (26 ม.ค. 2564)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุน ความรู้รัก สามัคคี ปลูกจิตสำนึก และค่านิยมอันดีงาม : ประกวดการเขียนเรียงความ “คำขวัญประจำเมือง” (22 ม.ค. 2564)
การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 ม.ค. 2564)
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) (12 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ม.ค. 2564)
การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 (6 ม.ค. 2564)
1 2 3 4 5 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม