หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (26 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กิจกรรม ตลาดน้ำวัฒนธรรม/ถนนสายวัฒนธรรม (หลาดริมคลองหัวไทร) (26 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช คลื่น FM 103.25 MHz สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน (25 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และการบังคับใช้กฎหมาย (24 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (20 พ.ค. 2565)
กิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าใหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (19 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเกียรติบัตรไปถวายพระพิธีธรรมสำรับวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญงานการปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพระพิธีธรรม (19 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางชลิดา รักษาสัตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ Zoom Meeting (18 พ.ค. 2565)
โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ชุมชนคุณธรรมฯบ้านแหลม-หน้าทับ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (18 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวัดที่จัดกิจกรรมและจัดสรรเงินอุดหนุนถวายวัดที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช (17 พ.ค. 2565)
ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ผ่าน (Zoom Meeting) (17 พ.ค. 2565)
ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (17 พ.ค. 2565)
พิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (15 พ.ค. 2565)
กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา ไหว้พระสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (15 พ.ค. 2565)
กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (15 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (15 พ.ค. 2565)
กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (วันที่ ๒) (14 พ.ค. 2565)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมเดินธรรม ยาตรา และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี ๒๕๖๕ (14 พ.ค. 2565)
จกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (13 พ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวอำนวย สุดสุย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินผลสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัย”ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (11 พ.ค. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม