หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ต.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการนครแห่งธรรมเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (12 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการบันทึกวิดีโอกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน (11 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ แดงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร (8 ต.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) จัดประชุม เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖ (8 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวอุไรวรรณ แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (7 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถวายหมฺรบแบบประเพณีโบราณ เนื่องในงานประเพณีบุญสารท เดือนสิบ (5 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมโศกราช เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2564 (1 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เคารพธงชาติน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความภาคภูมิใจ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (28 ก.ย. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีเคารพธงชาติน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความภาคภูมิใจ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (28 ก.ย. 2564)
กิจกรรม โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (17 ก.ย. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินงานกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน มหกรรมศิลปะและวัฒนธรรมเมืองนคร โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม (17 ก.ย. 2564)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปพิธีเปิดนิทรรศการการจัดแสดงงานศิลปกรรม สำหรับใช้ในพิธีเปิดงานจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเมืองคอนร่วมสมัย ครั้งที่ ๑ (4 ก.ย. 2564)
ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และเวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM (1 ก.ย. 2564)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึกเทปถ่ายทำวิดิทัศน์การกล่าวต้อนรับ ในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" (31 ส.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาววรรณา สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (30 ส.ค. 2564)
กิจกรรมเสวนาอภิปรายการจัดกิจกรรมโดยนำหลักการดำเนินงานของแต่ละศาสนา ผ่านพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนา (27 ส.ค. 2564)
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (27 ส.ค. 2564)
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน : กิจกรรมจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี (26 ส.ค. 2564)
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าทีลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน (25 ส.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม