หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) (25 เม.ย. 2565)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (25 เม.ย. 2565)
พิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน เพื่อถวายพระราชกุศล (24 เม.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมละศีลอด เดือนรอมฏอน สานสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1443 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (24 เม.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายฐานันดร บัวบาล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายศักดิ์ศิธร ชุมแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ในงานบำเพ็ญกุศลศพ (24 เม.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายฐานันดร บัวบาล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายวาที จันทร์รุ่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ในงานบำเพ็ญกุศลศพ (23 เม.ย. 2565)
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CCPOT (22 เม.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (22 เม.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางรัชฎาพร ดวงแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (21 เม.ย. 2565)
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๗ พรรษา (20 เม.ย. 2565)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา (20 เม.ย. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (19 เม.ย. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเกียรติบัตรไปถวายพระพิธีธรรม สำรับวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง (18 เม.ย. 2565)
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โครงการนครแห่งธรรมเมืองศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม สร้างคนดี สังคมดีด้วยวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง (18 เม.ย. 2565)
กิจกรรมเสวนาเรื่อง กระบวนการของการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การบูชาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตามโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (18 เม.ย. 2565)
ดรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช คลื่น FM 103.25 MHz สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน (13 เม.ย. 2565)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และประธานจุดธูปเทียนบูชากัณฑ์เทศน์ที่ ๑ (12 เม.ย. 2565)
ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ (12 เม.ย. 2565)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย (11 เม.ย. 2565)
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการในเดือนที่ผ่านมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และมอบหมายภารกิจของกิจกรรม/โครงการในเดือนถัดไป (11 เม.ย. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม