หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพ พระครูโกศลเวทย์ (ณัฐวุฒิ ปุญฺญผโล) อดีตเจ้าคณะอำเภอหัวไทรและอดีตเจ้าอาวาสวัดแหลม (10 เม.ย. 2565)
เข้าร่วมให้ข้อมูลในโครงการวิจัย “อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” (9 เม.ย. 2565)
างกฤตษญา ตระบัน พฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (8 เม.ย. 2565)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โบราณสถานฐานพระสยม ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมประกอบด้วย ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะ และกำจัดวัชพืช (8 เม.ย. 2565)
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช (7 เม.ย. 2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวัน “ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน “ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ” ประจำปี ๒๕๖๕ (6 เม.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (5 เม.ย. 2565)
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นการผลิตในฤดูกาลใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาในพื้นที่ (4 เม.ย. 2565)
พิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เม.ย. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เม.ย. 2565)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โบราณสถานวัดโมคลาน ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา กิจกรรมประกอบด้วย ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช (1 เม.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๔ (1 เม.ย. 2565)
นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๒๗ รูป เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕ (1 เม.ย. 2565)
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรม (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (31 มี.ค. 2565)
กิจกรรมปลูกป่าชายหาด ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า (31 มี.ค. 2565)
"การเสวนาเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช (29 มี.ค. 2565)
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำรังจำปา เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป (29 มี.ค. 2565)
เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (29 มี.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางภาพพิมพ์ ชุมทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช (29 มี.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม