หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤษ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาวกิตติมา สนธิเมือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวงวัฒนธรรม (26 ม.ค. 2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี (26 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายฐานันดร บัวบาล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายชุติพงศ์ อินทศร นักวิชาการวัฒนธรรม และนายศิริศักดิ์ จันทรักษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (26 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม "เสวนาเพื่อบูรณาการงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในมิติความร่วมมือกับต่างประเทศ:จากท้องถิ่นสู่สากล" (25 ม.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” (25 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาคใต้ (24 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดต่อประสานงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (24 ม.ค. 2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕ (24 ม.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยดำเนินการจัดประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัดและเพลงรักชาติร่วมสมัยในรอบคัดเลือก (24 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญในพิธีให้ทานไฟ ณ วัดชะเมา (22 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นางบุญยวีร์ ยุโสต นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัดและเพลงรักชาติร่วมสมัย (21 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาคร นวลปาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย "หมอนยางพาราคลองโอม" (21 ม.ค. 2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด พร้อมมอบเกียรติบัตรองค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (21 ม.ค. 2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕ (21 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับการจ้างจัดกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร (21 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางภาพพิมพ์ ชุมทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางชลิดา รักษาสัตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามแบบบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) (21 ม.ค. 2565)
างกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาววนิดา จิตต์ตั้ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายศิริศักดิ์ จันทรักษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ร่วมจัดรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม (19 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม โครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (19 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายชุติพงศ์ อินทศร นักวิชาการวัฒนธรรม และนายวาที จันทร์รุ่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (18 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (17 ม.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม