หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม "เสวนาเพื่อบูรณาการงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในมิติความร่วมมือกับต่างประเทศ:จากท้องถิ่นสู่สากล" (25 ม.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” (25 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภาคใต้ (24 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดต่อประสานงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (24 ม.ค. 2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕ (24 ม.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยดำเนินการจัดประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัดและเพลงรักชาติร่วมสมัยในรอบคัดเลือก (24 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญในพิธีให้ทานไฟ ณ วัดชะเมา (22 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นางบุญยวีร์ ยุโสต นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัดและเพลงรักชาติร่วมสมัย (21 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาคร นวลปาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย "หมอนยางพาราคลองโอม" (21 ม.ค. 2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด พร้อมมอบเกียรติบัตรองค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (21 ม.ค. 2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕ (21 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับการจ้างจัดกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร (21 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางภาพพิมพ์ ชุมทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางชลิดา รักษาสัตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามแบบบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) (21 ม.ค. 2565)
างกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาววนิดา จิตต์ตั้ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายศิริศักดิ์ จันทรักษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ร่วมจัดรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม (19 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม โครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (19 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายชุติพงศ์ อินทศร นักวิชาการวัฒนธรรม และนายวาที จันทร์รุ่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (18 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (17 ม.ค. 2565)
นางกฤษตญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางสาคร นวลปาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ออกสำรวจ/จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวเกรียบว่าว (17 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (13 ม.ค. 2565)
นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายฐานันดร บัวบาล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายวาที จันทร์รุ่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (12 ม.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม