หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (4 ธ.ค. 2564)
เทศกาลสร้างสรรค์ Creative Nakhon ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (1 ธ.ค. 2564)
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่อง ผ่านระบบ zoom meeting (1 ธ.ค. 2564)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (1 ธ.ค. 2564)
ประชุมปรึกษาหารือในการค้นหาเทศกาล ประเพณีหรือมหกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช (30 พ.ย. 2564)
ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการถ่ายภาพ และจัดเก็บองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม (30 พ.ย. 2564)
พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (29 พ.ย. 2564)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (26 พ.ย. 2564)
ร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา และต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านทางระบบ zoom meeting (26 พ.ย. 2564)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (26 พ.ย. 2564)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (26 พ.ย. 2564)
ร่วมจัดกิจกรรมสำนักงานน่าอยู่ ผู้คนปลอดโรค (5ส) (25 พ.ย. 2564)
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ (25 พ.ย. 2564)
ประชุมพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (24 พ.ย. 2564)
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงผลงานโดดเด่นของสังคมคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ ชุมชนคุณธรรมฯวัดธาราวดี(บางจาก) (23 พ.ย. 2564)
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (23 พ.ย. 2564)
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงผลงานโดดเด่นของสังคมคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ ชุมชนคุณธรรมฯบ้านบางโหนด (22 พ.ย. 2564)
ประชุมคณะทำงานกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (22 พ.ย. 2564)
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงผลงานโดดเด่นของสังคมคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ วัดธาราวดี (21 พ.ย. 2564)
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงผลงานโดดเด่นของสังคมคุณธรรมสร้างคนดี สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ มหาลัยชาวนา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังฆ้อง (20 พ.ย. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม