หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (3 มิ.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (3 มิ.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (3 มิ.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (2 มิ.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน" (2 มิ.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 มิ.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยใช้ Soft Power (31 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (30 พ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมตลาดน้ำวัฒนธรรม/ถนนสายวัฒนธรรม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ เทศบาลตำบลหัวไทร (หลาดริมคลองหัวไทร) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (28 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (27 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๗ พรรษา (27 พ.ค. 2565)
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (27 พ.ค. 2565)
นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (26 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กิจกรรม ตลาดน้ำวัฒนธรรม/ถนนสายวัฒนธรรม (หลาดริมคลองหัวไทร) (26 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช คลื่น FM 103.25 MHz สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน (25 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และการบังคับใช้กฎหมาย (24 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและความพร้อมชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (20 พ.ค. 2565)
กิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าใหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (19 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเกียรติบัตรไปถวายพระพิธีธรรมสำรับวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญงานการปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพระพิธีธรรม (19 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางชลิดา รักษาสัตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ Zoom Meeting (18 พ.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม