หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ขอความอนุเคราะห์มวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค ๑๖ (ธ) วัดพระนคร อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดส่งมวลสารให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ในการจัดสร้างพระพุทธรูป "พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร" (11 พ.ค. 2565)
จัดรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช คลื่น FM 103.25 MHz สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ งานด้านศาสนา และศิลปและวัฒนธรรม (11 พ.ค. 2565)
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (11 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (11 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (11 พ.ค. 2565)
ประชุมเพื่อศึกษาแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับกลุ่มศิลปิน นักร้อง นักแสดง ศิลปินพื้นบ้าน ฯลฯ (10 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองพระ เมืองธรรมมะ) ประจำปี ๒๕๖๕ (10 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการในเดือนที่ผ่านมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (10 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (9 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาววรรณา สายรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน​วัฒนธรรม​จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องวันปลูกต้นไม้ของชาติ (7 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัด มอบหมายนางสาคร นวลปาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ (ผู้ประสานงานอำเภอนาบอน) ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ประสาน ติดตามการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการจัดทำ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (6 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรม โดยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (6 พ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาววนิดา จิตต์ตั้ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร ร่วมพิธีไหว้ครูหมอยา, พิธีทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านด่าน, พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน(หอไตรกลางน้ำ) (5 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (3 พ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการสำนักงาน ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (2 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 พ.ค. 2565)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน (29 เม.ย. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (29 เม.ย. 2565)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมากูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (29 เม.ย. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม