หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่กระทรวงวัฒนธรรม (m-culture big data) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (2 พ.ย. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธนรรมราช นางธนัณญา ดวงอนันตภัต และนายสิริชัย ศรีปลอด ร่วมประชุมคณะทำงานในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 พ.ย. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฝึกหัดรำโนรา (ออนไลน์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (30 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์พระคิลานุปัฎฐาก กตัญญูกตเวทิตานุสรณ์ ณ วัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช (30 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงานพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔ ราย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววรรณา สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมนำเสนอแผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 ต.ค. 2564)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นายมาโนชญ์ วิชัยกุล ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เมรุวัดคงคาวดี (วัดเสาเภา) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (28 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการร้านเกมส์และโรงภาพยนต์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (27 ต.ค. 2564)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) (24 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (23 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "พระปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (23 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาวอุไรวรรณ แดงงาม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางสาววรรณา สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ปรึกษาหารือร่วมกับ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ (21 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะทำงานในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (21 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมมอบหมายนโยบายในการดำเนินงานและภารกิจงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ผอ.กลุ่มฯ และหัวหน้าฝ่าย (20 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 ต.ค. 2564)
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก (20 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวัชรเกียรติ พันธอุไร นายคำนึง จะระนิล นักวิชาการชำนาญการ ร่วมปรึกษาหารือกับเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา เพื่อให้ได้ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลาชุดใหม่ (19 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอร่อนพิบูลย์ (19 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการในเดือนที่ผ่านมา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (15 ต.ค. 2564)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม