หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการในเดือนที่ผ่านมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (10 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (9 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาววรรณา สายรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน​วัฒนธรรม​จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องวันปลูกต้นไม้ของชาติ (7 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัด มอบหมายนางสาคร นวลปาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ (ผู้ประสานงานอำเภอนาบอน) ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ประสาน ติดตามการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการจัดทำ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (6 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรม โดยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (6 พ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาววนิดา จิตต์ตั้ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอหัวไทร ร่วมพิธีไหว้ครูหมอยา, พิธีทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านด่าน, พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน(หอไตรกลางน้ำ) (5 พ.ค. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (3 พ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการสำนักงาน ร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (2 พ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (1 พ.ค. 2565)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน (29 เม.ย. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (29 เม.ย. 2565)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมากูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (29 เม.ย. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28 เม.ย. 2565)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจอาคารสถานที่ตั้งร้านวีดิทัศน์ ออกตรวจประเมินร้านวีดิท๊ศน์บริการเกมการเล่น (28 เม.ย. 2565)
นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ (28 เม.ย. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (27 เม.ย. 2565)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจอาคารสถานที่ตั้งร้านวีดิทัศน์ ออกตรวจประเมินร้านวีดิทัศน์ (26 เม.ย. 2565)
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้เพื่อใช้ในการลงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (26 เม.ย. 2565)
นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางรัชฎาพร ดวงแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมตรวจโรงแรมในพื้นที่อำเภอขนอม (25 เม.ย. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเดิม) ชั้น ๒
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม