องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
โบราณสถาน : วัดท่าล้อ

วันที่ 25 ก.พ. 2565
 

 

  

สาระสำคัญโดยสังเขป
วัดท่าล้อไม่มีประวัติการสร้าง โบราณสถานสำคัญคือ องค์เจดีย์  ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ฐานเป็นฐานเขียง ๓ ชั้น ขนาดใหญ่ รองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่และมาลัยเถาที่ค่อนข้างยึดให้แต่ละชั้นห่างกันมากขึ้น องค์ระฆังขนาดเล็ก ผอมและเพรียว ต่อยอดขึ้นไปเป็นส่วนบัลลังค์ ปลียอดและฉัตร 

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดท่าล้อในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๖๑  ตอนที่ ๖๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๗  และประกาศกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๒๓

สถานที่ตั้ง     วัดท่าล้อ  หมู่ที่ ๑ บ้านท่าล้อ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ค่าพิกัดภูมิศาสตร์  Zone  ๔๗   พิกัด –x ๖๘๘๔๒๐  พิกัด-y  ๒๐๗๖๗๘๙  


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถนนผากอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054 711650-1 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม