ข่าวประกาศ
โครงการประกวดภาพถ่าย "รักษ์ป่าน่าน รักบ้าน น่านนคร"

วันที่ 30 พ.ย. 2559

      ด้วยจังหวัดน่าน ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดภาพถ่าย วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของจังหวัดน่าน เพื่อติดตั้ง ณ ท่าอากาศยาน น่านนคร ในชื่อโครงการประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน...รักบ้าน...น่านนคร เพื่อเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน ทั้งนี้จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน...รักบ้าน...น่านนคร ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน นั้น บัดนี้การตัดสินการประกวดภาพถ่ายตามโครงการประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน...รักบ้าน...น่านนคร ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จังหวัดน่านจึงขอประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน...รักบ้าน...น่านนคร ดังต่อไปนี้
     ๑.ประเภทเยาวชน
        รางวัลชนะเลิศ
          นายคุณากร คำลือ ชื่อภาพถ่าย แชะที่น่าน...บ้านฉัน
 
        รางวัลชมเชย     
          ๑.นางสาวเบญจวรรณ รกไพร ชื่อภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านยามเย็น
          ๒. นายนราธิป นาคชัยวงษ์ ชื่อภาพถ่าย วัดหัวข่วง
          ๓. นายปฏิพล อิ่นแก้ว ชื่อภาพถ่าย คำว่าพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
          ๔. นายทิวา มณีเพชร์ ชื่อภาพถ่าย วัดบนดอย
          ๕. นายธนภพ พิทักษ์สินเธาว์ ชื่อภาพถ่าย อุเล๊าะ ปองเล๊าะ (อยู่ดีกินดี)
          ๖. นายสิทธิชัย อุดคำอ้าย ชื่อภาพถ่าย สายลมสวนยาหลวง 
          ๗. นายทิวา มณีเพชร์ ชื่อภาพถ่าย วัดกลางข่วง
          ๘. นางสาววัชโรบล วุฒิ ชื่อภาพถ่าย เมืองในขุนเขา
          ๙. เด็กชายวรพงษ์ แซ่ท้าว ชื่อภาพถ่าย ต่อวิญญาณ
          ๑๐. นายนราธิป นาคชัยวงษ์ ชื่อภาพถ่าย วัดศรีพันต้น      
     ๒.ประเภทประชาชนทั่วไป
        รางวัลชนะเลิศ
           นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพถ่าย ภาพฝัน ณ เมืองน่าน
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
           นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ ชื่อภาพถ่าย ร่วมด้วยช่วยกัน
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
           นายอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์ ชื่อภาพถ่าย เสาดินนาน้อย
 
        รางวัลชมเชย
          ๑.นายมนตรี ธีรตระกูล ชื่อภาพถ่าย วัดพระธาตุจอมพริก
          ๒.นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ ชื่อภาพถ่าย งามสง่าบนลำน้ำน่าน
          ๓.นายสุริยา พลาหาญ ชื่อภาพถ่าย งดงาม ๒
          ๔.นายชนินทร์ แซ่ฟุ้ง ชื่อภาพถ่าย เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
          ๕.นางสาวธลิตา ดิษยบุตร์ ชื่อภาพถ่าย ออกบิณฑบาตรยามเช้า ๓
          ๖.นายปฏิพัทธ์ นามนวล ชื่อภาพถ่าย ถนนคนเดินเมืองน่าน
          ๗.นายบรรหาร ลิ้นทอง ชื่อภาพถ่าย ถวายเทียนพรรษา
          ๘.นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ ชื่อภาพถ่าย วิถีชีวิตที่บ่อเกลือ
          ๙.นายคีรีขันธ์ ไชยพร ชื่อภาพถ่าย เมืองพุทธ
          ๑๐.นายพัฒนะ จึงวัฒนาสมสุข ชื่อภาพถ่าย น้ำตกภูฟ้า ๓ อำเภอแม่จริม
      
         

ประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ

ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ


ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑
ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒
หัวข้อ
Download
รางวัลการประกวด
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน กักบ้าน น่านนคร
แจ้งผลการตัดสินภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน รักบ้าน น่านนคร
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องผลการประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน รักบ้าน น่านนคร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถนนผากอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054 711650-1 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม