หน้าหลัก >> วีดีโอ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดวีดีโอ ข่าว/บทความทั้งหมด
วีดีโอ
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องใน "วันอาสาฬหบูชา" และ "วันเข้าพรรษา" (7 ก.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" (6 พ.ค. 2565)
สื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ชื่อชุด "เรื่องเล่าชาวนนท์" nont'buri story ตอนที่ ๖ เส้นสายลายเครื่องถม การผลิตเครื่องถมเงิน ถมทอง (27 เม.ย. 2565)
สื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ชื่อชุด "เรื่องเล่าชาวนนท์" nont'buri story ตอนที่ ๕ ภูษาโขน การปักชุดโขน (27 เม.ย. 2565)
สื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ชื่อชุด "เรื่องเล่าชาวนนท์" nont'buri story ตอนที่ ๔ ปั้นวิจิตร เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด (26 เม.ย. 2565)
สื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ชื่อชุด "เรื่องเล่าชาวนนท์" nont'buri story ตอนที่ ๓ ย่อส่วนดารณี หัตถกรรมเรือเล็ก (25 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ชื่อชุด "เรื่องเล่าชาวนนท์" nont'buri story ตอนที่ ๒ สวมเศียร แสดงศิลป์ หัตถกรรมการทำหัวโขน (25 เม.ย. 2565)
สื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ชื่อชุด "เรื่องเล่าชาวนนท์" nont'buri story ตอนที่ ๑ ถักทอสัมพันธ์มอญ หัตถกรรมสไบมอญ (ย๊าดโดส) (21 เม.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ชื่อชุด “วิศิษฏศิลปิน องค์สิรินธร” (22 มี.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ (8 ก.พ. 2565)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะที่ ๘ คณะลำตัดชูรัก – สุภาพร (8 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะที่ ๗ คณะสวดคฤหัสถ์ มหาเทพบันเทิงศิลป์ (8 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะที่ ๖ คณะลำตัดเด่น หลานหวังเต๊ะ (8 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะที่ ๕ งิ้วร้องจีนพูดจีนเรื่อง “เจ็กมึ้งซาจิ้งสือ” คณะเล่าบ๊วยเจียเฮง (8 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะที่ ๔ งิ้วร้องจีนพูดจีนเรื่อง “อั่งจังเหลียกแบ้” คณะซิงเง็กเล่าชุน (8 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะที่ ๓ เรื่อง "ลูกเนรคุณ" ลิเกคณะต้น ศุภโชติ (8 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะที่ ๒ เรื่อง "เพราะรัก" ลิเกคณะไชยเชษฐ์ เอนกลาภ (8 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะที่ ๑ เรื่อง "สุดทางรัก" ลิเกคณะเอ็ม เกียรตินิยม (8 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (9 ส.ค. 2564)
วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (28 ก.ค. 2564)
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ชั้น 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม