ข่าวสาร >> ประชาสัมพันธ์ - ข่าวติดดาว
ประกาศแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ

วันที่ 7 มิ.ย. 2562
 
ประกาศ
 
    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ โดยแจ้งในข้อ 8 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก หัวข้อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
                  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอแก้ไขเป็น พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
     ซึ่งได้แจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกท่านทราบแล้ว ตามรายละเอียดเเนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ   ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประชาสัมพันธ์
 

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๕ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๖๓ - ๖๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม