ข่าวประกาศ >>


ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ - ข่าวติดดาว ประมวลภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวทั่วไป ประชาสัมพันธ์ (รับย้าย / รับโอน / ช่วยราชการ) 
  10/11/2563 ขอเลื่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์และเสนอวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
  20/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  16/10/2563 การเสนอชื่อข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม
     

องค์ความรู้
เอกสารดาวน์โหลด ระเบียบ/ประกาศของทางราชการ คำสั่ง วีดีโอ หนังสือเวียน 
  27/05/2563 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (กรณีย้ายขอเปลี่ยนสายงาน)
  20/04/2563 แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  07/04/2563 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  13/03/2563 ตัวอย่างแบบคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
  06/12/2562 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
     
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
ผู้อำนวยการหน่วยงาน
 
นางสาวอรชุมา ศิริรัชนีกร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
     
วิสัยทัศน์

ประชาสัมพันธ์
 

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
เลขที่ ๑๐ ชั้น ๕ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๖๓ - ๖๗
กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๖๙ - ๗๓
สายด่วนวัฒนธรรม bca55
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์