สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
เพลงบอก

วันที่ 8 เม.ย. 2561

เพลงบอก

          ชื่อของเพลงบอกจะมาจากอะไรไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่เชื่อว่าเพราะเป็นเพลงที่ใช้ร้องบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบข่าวสารต่างๆ  มักเล่นในวันสงกรานต์ งานประจำปี งานบวชนาค งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ และงานทำบุญต่างๆ บางครั้งมีการจัดประชันเพลงบอกด้วย

          คณะเพลงบอก ประกอบด้วยแม่เพลง ๑ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ผู้ช่วยร้องรับร้องเสริมเรียกว่าลูกคู่ ๓ – ๔ คน เครื่องดนตรีมีฉิ่ง เพียงอย่างเดียว ตัวอย่าง  เช่น

          แม่เพลง...         มาถึงปากประตูแล้วหยุดอยู่พร้อม

          ลูกคู่...             เอ้-วา-เห หยุดอยู่พร้อม

          แม่เพลง...         ถึงปากประตูแล้วหยุดอยู่พร้อม

ลูกคู่...             ว่าทอยจ้า ช้า เหอ อยู่พร้อม

แม่เพลง...         นอบน้อมหัตถังตั้งขึ้นเหนือเศียร

ลูกคู่...             ตั้งขึ้นเหนือเศียร นอบน้อมหัตถังตั้งขึ้นเหนือเศียร

                             ฯลฯ

ที่มา : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม