สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
ผ้าพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี , ผ้าพิมพ์ลายโบราณศรีวิชัยลังกาสุกะ

วันที่ 30 มี.ค. 2564

ผ้าพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี , ผ้าพิมพ์ลายโบราณศรีวิชัยลังกาสุกะ (ประเภทผ้า /ผลิตภัณฑ์จากผ้า)
ประวัติความเป็นมา/ทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการผลิต
ผ้าพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี ได้นำเข้ามาใช้ในเมืองพัทลุง สมัยท่านสุลต่านสุลัยมาลเป็นเจ้าเมืองและยังใช้กันแพร่หลายในราชสำนักสมัยศรีวิชัยลังกาสุกะอีกด้วย ปัจจุบันยังมีปรากฏให้เห็นในจิตกรรมฝาผนัง ตัวหนังตะลุง การแต่งกายของตัวพระตัวนาง ฯลฯ ผู้ผลิตจึงได้คิดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าโบราณเมืองชัยบุรี และลายผ้าโบราณเพื่อไม่ให้สูญหาย กรรมวิธีในการผลิตผ้าแบบโบราณ รูปแบบผ้าและลวดลายผ้าที่มีความซับซ้อนดูแปลกตา มีเอกลักษณ์คู่เมืองชัยบุรี จ.พัทลุง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าลายโบราณของเมืองชัยบุรี จ.พัทลุง ที่ได้รับการสืบทอด ซึ่งจังหวัดพัทลุงอุดมด้วยพืชพันธุ์ ลายผ้าส่วนใหญ่จะเป็นลายดอกไม้ เถา และลายรูปสัตว์ต่างๆ ที่ได้นำมาเรียงร้อย พิมพ์ตามขนบลายผ้าโบราณอย่างศรีวิชัยลังกาสุกะ และเมืองชัยบุรี ลวดลายผ้าสามารถบ่งบอกถึงชั้นวรรณะของผู้สวมใส่ เจ้าเมือง ข้ารับใช้ และสามัญชน จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างคือการใช้สีธรรมชาติในการย้อม ซึ่งเป็นสีที่มีในท้องถิ่น
องค์ประกอบ/ส่วนประกอบ/กระบวนในการผลิต
- การเลือกผ้า เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าเส้นใยธรรมชาติชนิดต่างๆ
- การเลือกสีธรรมชาติที่จะใช้ เช่น เหลืองขมิ้น แดงครั่ง ม่วงเปลือกมังคุด น้ำตาลประดู่ฯลฯ
- การวางลวดลายผ้า และเลือกผ้าให้เหมาะสม และวางผ้าตามแบบที่ถูกต้อง
- การใช้เทียนพิมผ้า ส่วนผสม ๑. เทียนขาว ๒.เทียนเหลือง ๓.ขี้ผึ้ง ๔.ยางสน
- ขบวนการพิมพ์ผ้าจะใช้แม่พิมพ์ทองแดงและไม้ มีการควบคุมเทียนและความร้อนของไฟอย่างเหมาะสม
ราคา
ผ้าฝ้าย ๒,๙๐๐ , ๒,๓๐๐,๓๐๐ , ๑,๘๐๐ , ๑,๒๐๐, ผ้าไหม ๑๕,๐๐๐ , ๙,๕๐๐
สถานที่ติดต่อ
ศิวะนาฎ  กนกไทย โดย นายยุทธพล  ซุ่นเซ่ง
๑๓๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลโตนดด้วน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ ๐๙ ๘๐๘๕ ๗๖๙๘ อีเมล์  59Sivanat@gmail.com

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม