สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
ป่าไผ่สร้างสุข

วันที่ 30 มี.ค. 2563

ตลาดป่าไผ่สร้างสุข ก่อตั้งโดยเครือข่ายกินดีมีสุขพัทลุงร่วมกับชุมชน เปิดตลาดนัดแรกในวันที่ 28 มกราคม 2560 จุดเริ่มต้นคือความตั้งใจที่จะเป็นตลาดชุมชนสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคหัวใจสีเขียวที่มีแนวคิดเดียวกัน ให้ได้มาพบเจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ แก่กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาหารที่ดี ปลอดภัย เน้นคัดสรรวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น รู้ที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ไม่มีการใช้สารปรุงแต่งที่เป็นอันตราย ปลอดผงชูรส ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เน้นมาจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย หรือเป็นภาชนะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ใช้วัสดุสังเคราะห์หรือพลาสติกน้อยที่สุด เป็นเขตปลอดโฟมและหลอดพลาสติกร้อยเปอร์เซ็นต์  

ป่าไผ่สร้างสุขไม่มีถังขยะกลางสำหรับทิ้งขยะ แต่ที่นี่จะมีการจัดการขยะในรูปแบบ การรับฝากขยะคือนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคสามารถยื่นขยะในมือของตัวเองให้กับทุกร้านค้าได้เลย โดยผู้ผลิตแต่ละร้าน ก็จะเป็นผู้จัดการโดยการแยกขยะเป็นประเภท และไปจัดการต่อด้วยตัวเอง เช่น ขยะย่อยสลายได้ ซึ่งมีมากที่สุด แต่ละร้านก็นำกลับไปทำปุ๋ยหมักหรืออาจส่งต่อให้ผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรนำไปจัดการ ส่วนขยะรีไซเคิลก็แยกไว้เพื่อนำไปใช้หรือขายต่อ เหลือพวกขยะทั่วไปอีกเล็กน้อย เช่น กระดาษ พลาสติก แต่ละร้านก็สามารถจัดการเองได้ โดยไม่เกิดเป็นภาระหนักของใครหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เป็นการจัดการขยะตามแนวคิด ลดขยะที่ต้นทางการผลิต การใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ อย่างพวกจานชาม แก้วน้ำ หลอด ช้อน ตะเกียบ หรือใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ จำพวกใบไม้ ใบตอง กระบอกไม้ไผ่ ภาชนะดินเผา จึงเป็นทางออกของการลดขยะจัดการยาก และยังพบว่าแนวคิดการรับฝากขยะยังสามารถเป็นแบบประเมินเรื่องการจัดการขยะของตลาดได้เลย ด้วยเพราะแต่ละร้านได้เห็นปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละนัด ทั้งด้านจำนวนและประเภท จึงทำให้เกิดการปรับปรุงเรื่องของการจัดการขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ตลาดป่าไผ่สร้างสุข จึงเป็นมากกว่าพื้นที่ที่มีไว้แค่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน แต่ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารปลอดภัย การกินอยู่อย่างยั่งยืนโดยรู้ที่มาของอาหาร การดูแลสิ่งแวดล้อม งานฝีมือหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดงทางด้านวัฒนธรรมประจำถิ่น หรือแม้แต่เป็นพื้นที่ให้หลายคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ช้าลง ดังนั้นเมื่อมาเยือนพัทลุงแล้ว อย่าลืมที่จะมาเติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันที่ป่าไผ่สร้างสุข

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม