สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัดวัง

วันที่ 7 ก.พ. 2557
 

        วัดวัง

 วัดวัง  เป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญคู่กับเมืองพัทลุงมาตลอดสมัยรัตนโกสินทร์  เพราะเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองพัทลุงมาแล้วในอดีต  จนกระทั่งทางราชการได้ยกเลิกพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา  และได้มีการย้ายเมืองพัทลุงจากตำบลลำปำไปตั้งที่ตำบลคูหาสวรรค์คือที่ตั้งเมืองปัจจุบัน  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๖๙  วัดวังเป็นวัดที่มีศิลปกรรมควรแก่การศึกษาค้นคว้ามากมาย  เช่น  อุโบสถก่อด้วยอิฐถือปูน  มีระเบียงคดล้อมรอบ  ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย  จำนวน  ๔  องค์   (พระพุทธรูปปูนปั้น  จำนวน  ๑๐๘  องค์)  ฝาผนังทั้ง  ๔  ด้าน  เขียนภาพจิตรกรรม  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๐๓  ตรงกับสมัยรัชกาลที่  ๔  เป็นการเล่าเรื่องพระพุทธประวัติและเทพชุมนุม  นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง  จำนวน  ๒  องค์  ธรรมาสน์จำหลักไม้ของรัชกาลที่  ๖  มีอักษรจารึกพระปรมาภิไธยย่อ  จปร.  และ    ข้อความว่า  "ทรงพระราชอุทิศในงานพระบรมศพ  พ.ศ.  ๒๔๕๓”  วัดวังอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ไปทางทิศตะวันออก  ตามถนนราเมศวร์  ถนนอภัยบริรักษ์  ประมาณ  ๗  กิโลเมตร  

 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม