สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัดป่าลิไลยก์

วันที่ 7 ก.พ. 2557
 

วัดป่าลิไลยก์

              วัดป่าลิไลยก์  เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยา  ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า  “วัดป่า”  เรื่องราวเกี่ยวกับวัดไม่ปรากฏในเอกสารโบราณใดๆ พ.ศ. ๒๓๒๕  มีพระมหาช่วยเป็นเจ้าอาวาส  จากคำบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติของวัดกล่าวว่า  ที่ดินที่สร้างวัดในปัจจุบันเป็นที่ของตาผ้าขาวบริจาคให้แก่พระสาหมีอินทร์  ที่ตั้งใจจะทำของโบราณมาบรรจุที่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแต่ไม่ทันพิธีการจึงได้จอดเรือพักและสร้างวัดป่าลิไลก์ขึ้นมาเดิมวัดนี้เรียกว่า “วัดป่าชัน”  “วัดป่าเรไร”และเปลี่ยนเป็น  “วัดป่าลิไลยก์”

ในปัจจุบัน

     วัดนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  เนื่องจากมี

ศิลปกรรมที่สำคัญ  เช่น  อุโบสถ  ใบเสมา  เจดีย์  ปัจจุบันได้รับการพัฒนาวัดเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗ บ้านวัดป่า  ต.ลำปำ  อ.เมือง  จ.พัทลุง  จากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกตามถนนลาดยางราเมศวร์-อภัยบริรักษ์  ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  และมีถนนลาดยางสายลำปำ-ปากประ  แยกไปทางทิศเหนืออีก  ๑  กิโลเมตร


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม