สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัดยางงาม

วันที่ 7 ก.พ. 2557
 

วัดยางงาม

วัดยางงาม  เป็นวัดเก่าสมัยรัตนโกสินทร์  สร้างโดยอาศัยแรงนักโทษเมืองพัทลุง

 มีอุโบสถที่งดงามมาก  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นทรงเครื่องปางมารวิชัย  ประดิษฐานอยู่บนฐานจุ้กรี  ด้านหน้าพระประดนมีพระพุทธรูปอื่นปางห้ามญาติ  ๒  องค์  และพระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  ศิลปะพม่า  ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติและได้ทำการบูรณะอาคาร  อุโบสถใหม่สวยงามมาก

     วัดยางงามตั้งอยู่หมู่ที่  ๙  ต.ลำปำ  อ.เมือง  จ.พัทลุง  การเดินทางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออกตามถนนลาดยางสายราเมศวร์-อภัยบริรักษ์  ประมาณ  ๗  กิโลเมตร  แล้วแยกไปทางทิศเหนืออีกประมาณ  ๘๐๐  เมตร


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม