สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัดเขาอ้อ

วันที่ 29 มี.ค. 2563 12:30:50
 

วัดเขาอ้อ

วัดเขาอ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุ
วัดเขาอ้อ เคยเป็นสำนักของพราหมณ์ผู้เรืองเวทมาก่อน  เรียกกันว่าสำนักเขาอ้อ  มีกษัตริย์หลายพระองค์

ส่งลูกหลานมาเรียนเพื่อรับเอาความรู้ด้านต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นพราหมณ์เรืองวิชาที่มาจากประเทศอินเดีย  จริงๆในยุคที่พราหมณ์เคลื่อนไหวเพื่อที่จะขยายฐานศาสนา

วัดเขาอ้อเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ประมาณพ.ศ. ๑๔๘๒  แต่กลับรกร้างลงสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุดโทรม  ต่อมาได้มีพระธุดงค์ได้เดินทางมาพบจึงได้ช่วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่  ได้สร้างอุโบสถ  มณฑป  พระพุทธบาทจำลอง  พระพุทธไสยาสน์  เจดีย์  และได้พระราชทานพระพุทธรูป  ๒  องค์  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า 

เจ้าฟ้าอิ่ม  เจ้าฟ้าดอกมะเดื่อ  เจ้าอาวาสแห่งวัดเขาอ้อทุกรูปเชื่อกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไสยเวทย์  มีชื่อเสียงทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี  การแพทย์แผนโบราณ  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับว่าน  จึงมีพิธีกรรมที่เดี่ยวเนื่อง  คือ  พิธีแช่ว่าน  พิธีหุงข้าวเหนียวดำ  ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ของสำนักเขาอ้อ  

ป้จจุบัน วัดเขาอ้ออยู่ในชุมชนคุณธรรมบ้านเขาอ้อ (วัดเขาอ้อ) มีการจัดงานสืบสานพิธีกรรมเขาอ้อ
มีพิธีกรรมแช่ว่าน  พิธีกรรมหุงข้าวเหนียวดำ  ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีประชาชนจากทั่วสารทิศมาร่วมกิจกรรม 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม