สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

วันที่ 28 ก.ย. 2563

อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
 
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 
สภาพทั่วไป
      โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านหัวช้าง และหมู่ที่ ๕ บ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จำนวน ๓๘,๐๐๐ ไร่ สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนในเขตอำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว ส่งน้ำสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัด และหมู่บ้านใกล้เคียงอำเภอเขาชัยสน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถใช้ตัวอ่างเป็นแหล่งแพร่ เพาะ และขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดรวมทั้งเป็นแหล่งจับปลาของราษฎรที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 
ประวัติ
      อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถเก็บกักน้ำได้ ๓๐ ล้านลูกบาศก์ จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง สรุปได้ว่า โครงการนี้มีความเป็นมาเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง และอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง มีความอุดมสมบูรณ์มาก และมีความสวยงาม นักท่องเที่ยวจึงมาเที่ยวตามจุดที่งดงามในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้อย่างประทับใจ
 
เส้นทางการเดินทาง
      ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศใต้ ประมาณ ๔๔.๔ กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔ เมื่อถึงสี่แยกแม่ขรีเลี้ยวขวาตามเส้นทางถนนหมายเลข ๔๑๒๒ มุ่งสู่ตำบลตะโหมด ขับรถสู่ไปยังจุดมุ่งหมายจะพบอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
 
ที่มาของข้อมูล http: www.rid.go.th (กรมชลประทาน)
 
รวบรวมโดย นางจิรภา ช่วยเมือง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม