สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> วันสำคัญ
วันคริสต์มาส

วันที่ 31 มี.ค. 2564

วันคริสต์มาส
พระเยซูทรงบังเกิด
เพื่อให้แก่ใจว่าราษฎรทุกคนเสียภาษีถูกต้อง รัฐบาลโรมจึงประกาศให้มาจดทะเบียนสำมะโนครัวโดยทุกคนต้องเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของตนก่อนการสำรวจจะเริ่มขึ้น บ้านเกิดของโยเซฟคือ เบธเลเฮม ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของกษัตริย์ดาวิดด้วยเช่นกัน
ในครั้งนั้น จักรพรรดิออกัสตัสมีรับสั่งให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน ตอนที่มีการจดทะเบียนสำมะโนครัวครั้งแรกนี้ คีรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย
โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีไปเมืองเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เขาอยู่ในตระกูลกษัตริย์ดาวิด ซึ่งบ้านเกิดคือเบธเลเฮม โยเซฟพามารีย์ไปด้วย เมื่อทั้งสองไปถึงเมืองเบธเลเฮมก็ได้เวลาที่มารีย์จะคลอดบุตรคนแรกของเธอ แต่หาที่ว่างในโรงแรมไม่ได้เลย พวกเขาจึงไปที่คอกสัตว์ และในคืนนั้นเองมารีย์   ก็ให้กำเนิดบุตรชาย นางเอาผ้าอ้อมพันทารกน้อยไว้ในรางหญ้า
คืนนั้นคนเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแก่ตามท้องทุ่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏกับพวกเขา แสงเจิดจ้าจากพระเจ้าสาดส่องเหนือพวกเขา พวกกลัวยิ่งนัก แต่ทูตสวรรค์กล่าวว่า "อย่ากลัวเลย!  เรามีข่าวดีมาบอก ซึ่งท่านและทุกคนจะดีใจที่สุด เพราะในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือ พระคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเกิดในเมืองดาวิด ท่านจะไดพบพระกุมารพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า เมื่อนั้นท่านจะรู้ข่าวนี้เป็นความจริง” ไม่นานท้องฟ้าก็เต็มด้วยหมู่ทูตสวรรค์ร่วมกันร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า "ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด!

คริสตมากครั้งแรก
พระเจ้าตรัสกับเราหลายวิธี สมัยก่อนตรัสผ่านทูตหรือผู้สื่อสารพิเศษที่เรียกว่า "ผู้เผยพระวจนะ” แต่บางช่วงก็ไม่มีผู้เผยพระวจนะนานหลายปี บางทีก็เลือกตรัสผ่านทูตสวรรค์
ก่อนยอห์นจะเกิดสามเดือน พระเจ้าสู่ทูตสวรรค์ชื่อกาเบรียล มายังเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีเพื่อแจ้งข่าวแก่มารีย์คู่หมั้นโยเซฟ โยเซฟนั้นเป็นคนในเชื้อสายดาวิด ทูตสวรรค์กล่าวกับมารีย์ว่า "มารีเอ๋ย! พระเจ้าทรงโปรดปรานเธอมาก!” 
มารีย์ไม่เข้าใจถ้อยคำในทูตสวรรค์บอกและรู้สึกกลัว ทูตสวรรค์จึงพูดอีกว่า "มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงโปรดปรานเธอ เธอจะให้กำเนิดบุตรชาย จงตั้งชื่อว่าเยซู คนทั่วไปจะเรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าจะให้บุตรนั้นเป็นผู้ปกครองยิ่งใหญ่เหมือนกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษของท่าน และพระองค์จะครอบครองประชาชนของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์!”
มารีย์ถามทูตสวรรค์นั้นว่า "ข้าพเจ้ายังไม่ได้แต่งงาน แล้วข้าพเจ้าจะมีลูกได้อย่างไร ทูตสวรรค์ตอบว่า "ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ ฉะนั้นบุตรที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้า จงคิดถึงเอลีซาเบธ ญาติของเธอสิ คนทั่วไปบอกว่านางมีบุตรไม่ได้ เพราะชรามากแล้ว แต่อีกสามเดือน นางจะคลอดบุตรชาย จงจำไว้ว่า พระเจ้าทำได้ทุกสิ่ง!”
มารีย์จึงกล่าวว่า "ดิฉันป็นทาสรับใช้ของพระเป็นเจ้า ของพระเจ้าทรงกระทำต่อดิฉันตามคำของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็ผละจากไป

แหล่งที่มา หนังสือพระคัมภีร์สำหรับเด็ก THE BIBLE FOR CHILDREN ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558

รวบรวมโดย นางสาวกัลยรัตน์  สุนทรชัยนุกุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม