สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัดป่าขอม

วันที่ 30 มี.ค. 2564

วัดป่าขอม
ที่ตั้ง  
หมู่ที่ ๖ ตำบลลำปำ  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประวัติ
  วัดป่าขอม เป็นวัดที่มีพระชื่อดังคือ พระพุทธนิมิต และเป็นวัดที่ร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและวิปัสสนา วัดนี้เป็นวัดสัวกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตามตำนานพื้นเมืองเล่ากันว่าวัดเก่าแก่แห่งนี้ สร้างโดยนางเลือดขาว ในสมัยอโยธยาตอนต้น เดิมเรียกว่า "วัดป่าขัน” ต่อมาทรุดโทรมกลายเป็นวัดร้าง จึงได้มีการบูรณะขึ้นเป็นครั้งคราวและเปลี่ยนชื่อวัดไปตามยุคสมัย จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกสภาพวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดป่าขอม  วัดได้รับพราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๐
รูปแบบศิลปกรรม
  อุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีพระพุทธรูปปูนปั้น ปางป่าลิไลยก์  
ภายในมีพระประธานและพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย จำนวน 4 องค์ ฝีมือช่างพื้นเมือง 
เส้นทางการเดินทาง
  ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๖ กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๔๗ สายราเมศร์ และเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้เข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร
 
ที่มา : อยู่เมืองลุง . หน้า ๗๓ . สงขลา : บริษัทบูลอิมเมจ

รวบรวมโดย นางพวงน้อย  ทิพย์ดนตรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม