สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
หาดแสนสุขลำปำ

วันที่ 30 มี.ค. 2564

หาดแสนสุขลำปำ
ที่ตั้ง   
เทศบาลเมืองพัทลุง  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

สภาพทั่วไป
 หาดแสนสุขลำปำเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีศาลากลางน้ำ ชื่อ”ศาลาลำปำที่รัก” สำหรับชมวิวทิวทัศน์รอบทะเลสาบ และบริเวณชายหาดมีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอย เมื่อมองไปทางทะเลสาบจะเห็นเกาะสี่ เกาะห้า      ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก นับเป็นจุดเดียวบนฝั่งทะเลสาบด้านตะวันตกที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม

ประวัติ
หาดแสนสุขลำปำ เป็นหาดที่มีเกาะที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนปากน้ำลำปำ เกานี้มีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ เป็นแหล่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว จุดน่าสนใจหาดแสนสุขลำปำ คือมีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จประภาสต้นหัวเมืองปักษีใต้ มาประทับที่หาดแสนสุขลำปำ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒ หรือ ร.ศ. ๑๐๘  และทุกปีเมื่อถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม จึงมีการจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงขึ้นทุกปี

เส้นทางการเดินทาง
ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ประมาณ๖กิโลเมตร อยู่เลยวัดวัง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๗ ประมาณ ๒ กิโลเมตร  

ที่มา : อยู่เมืองลุง . หน้า ๕๖ . สงขลา : บริษัทบูลอิมเมจ

รวบรวมโดย นางพวงน้อย  ทิพย์ดนตรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม