สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ถ้ำน้ำเขาเมืองพัทลุง

วันที่ 30 มี.ค. 2564

ถ้ำน้ำเขาเมืองพัทลุง

ที่ตั้ง   
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเขาเมืองพัทลุง

สภาพทั่วไป
ถ้ำน้ำเขาเมืองพัทลุง มีลักษณะเป็นถ้ำหินปูน มีความยาวประมาณ ๔๕ เมตร ประกอบด้วย ๓ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ปากประตูน้ำ เป็นช่องหินขนาดตัวคนรอดได้
ส่วนที่ ๒ ถ้ำน้ำชั้นล่าง มีพื้นที่ถ้ำลาดต่ำลงจากประตูน้ำ มีซอกถ้ำทั้งขาวและซ้าย ห้องของถ้ำยาว ๒๐ เมตร สูง ๑๕ เมตร มีแอ่งน้ำและสัตว์น้ำ
ส่วนที่ ๓ ถ้ำน้ำชั้นบน มีบันไดไม้สูง ๓ เมตร มีหินงอก หินย้อยสวยงาม แวววางระยิบระยับภายในถ้ำ

ประวัติ
ถ้ำน้ำเขาเมืองพัทลุง เป็นถ้ำที่ค้นพบและสำรวจภายในถ้ำโดยนักดำน้ำ และจากการบอกเล่นของหมอพื้นบ้าน       นายแดง ไข่ทองแก้ว ว่าถ้ำนี้มีชื่อเดิมว่า "ถ้ำพระเดมีย์”(เตมีย์) เมื่อก่อนมีการปิดปากถ้ำน้ำไว้ โยมีแกนเสาหลักปักอยู่หน้าถ้ำ ๑ ต้น นายสมหมาย หมุนเกตุเล่าว่า ในอดีตบนเขาเมืองพัทลุง มีการล่าสัตว์ และสัตว์เหล่านั้นจะหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำนี้

เส้นทางการเดินทาง
ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ผ่านถนนราเมศวร์ สี่แยกช่องโก เลี้ยวขาวเข้าสู่ถนนไชยบุรี สายพัทลุง – ควนขนุนืระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขาวไปตามถนนสายปรางชัย – คอกวัว ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เขตอุทยานเมทองเก่าชัยบุรี ขึ้นบันไดไป ๔๐๙ ขั้น จนถึงปากทางเข้าถ้ำน้ำเขาเมืองพัทลุง

ที่มา : อยู่เมืองลุง . หน้า ๖๔-๖๕ . สงขลา : บริษัทบูลอิมเมจ

รวบรวมโดย นางพวงน้อย  ทิพย์ดนตรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และงานประสานขอพระราชทานเพลิง ตั้งอยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั้น ๒
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๗๙๕๙
 
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งอยู่ : วัดภูผาภิมุข ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๑๕๓๔๘ โทรสาร ๐๗๔ ๖๑๐๙๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม